ettihas@gmail.com

גישור ופישור

למשרדה של  עו"ד חסיד הצלחה מוכחת בניהול גישור בסכסוכים בכלל ובענייני משפחה בפרט. עוה"ד אתי חסיד הצליחה להביא סכסוכים רבים וכן נישואין לא מעטים שכשלו לידי סיום הוגן.   הדבר נעשה תוך נטרול מצב מתמשך של סכסוכים חריפים בין בני הזוג על רקע הפירוד.

על רקע הניסיון הרב של עורכת הדין חסיד בניהול משברים וסכסוכים, מרבה המשרד לעסוק  בגישור בין צדדים לסכסוך. הגישה המובילה של המשרד היא מיצוי ההידברות, טרם פנייה לערכאות.

המשרד מעודד הידברות בינאישית במטרה להגיע לפתרון מעשי ופועל למנוע מאבקים ממושכים בבתי משפט ובבתי הדין. מדובר במלאכה סבוכה הדורשת מידה רבה של בשלות, לצד הבנת המפה הרגשית עליה נעים הצדדים לעתים למבוי סתום, עד כדי הרס עצמם וזולתם.
על רקע הניסיון הרב של עורכת הדין חסיד בניהול משברים וסכסוכים, הגישה היא למצות כל אפשרות לגשר בין הצדדים היריבים על מנת להביא את הצדדים להסכמה על סיום הסכסוך בדרכי שלום.

 

קידום אתרים לעורכי דין בניית אתרים

למידע נוסף

054-2345919
ettihas@gmail.com

 אני מעוניין לקבל ניוזלטר עם מידע רלוונטי

Call
Mail