לתיאום פגישת ייעוץ ראשונית בתשלום

מלאו את הפרטים וניצור קשר בהקדם
  הטרדה מינית והתנכלות במהלך יחסי עבודה

  מטרת החוק למניעת הטרדה מינית היא למנוע הטרדה מינית, ולקבוע דרכים לטיפול בתלונה על הטרדה מינית. החוק חל לא רק על הטרדה מינית במהלך יחסי עבודה אלא בכל הנסיבות האפשריות. אולם, החוק מרחיב בכל הנוגע להטרדה מינית במקום העבודה, ומחייב את המעסיק לנקוט בשורה של פעולות למניעה ולטיפול בתלונה על הטרדה מינית.

  החוק מגדיר שורה של התנהגויות העשויות להוות הטרדה מינית:  

  1. ‏סחיטה באיומים כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.
  2. ‏מעשים מגונים (למשל: התערטלות, ליטוף עצמי, נגיעות).
  3. ‏הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעותיו.
  4. ‏התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו כאשר אותו אדם הראה למטריד כי ההתייחסות אינה רצויה.
  5. ‏התייחסות מבזה או משפילה לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.
  6. פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום, ישנן אינסוף של התנהגויות העשויות להיחשב כהטרדה מינית, ההגדרה היא רחבה ביותר החל מבדיחות גסות ועד למגע מיני מלא.

  יש לשים לב שבמסגרת יחסי עבודה נקבע בחוק כי המוטרד אינו נדרש להראות סירוב או אי עניין, על מנת שהתנהגות המטריד תחשב להטרדה מינית.

  ניצול יחסי מרות הגדרה – המשפט הישראלי רואה בחומרה רבה הטרדה מינית הנעשית על ידי מנהלו הישיר או העקיף של העובד שאז הדבר יחשב כהטרדה מינית על רקע של ניצול יחסי מרות.

  ההנחה במקרה כזה היא שהיחסים שהתפתחו בין העובד למנהלו נובעים מחששו של העובד שבאם יסרב יפגע מעמדו או משרתו.

  התנכלות – החוק גם מתייחס להתנכלות במסגרת יחסי עבודה שמקורה בהטרדה מינית או בתלונה או בתביעה, שהוגשו על הטרדה מינית.

  להתנכלות תיחשב כל פעולה של המטריד או אדם אחר שתכליתה  לפגוע במוטרד משום שהתנגד להתנהגות המטרידה או מכל סיבה אחרת הקשורה להטרדה המינית. ביטוי של התנכלות יכול להיות פיטורי המוטרד, הרעה בתנאי העסקתו וכיוצ"ב.

  הטרדה מינית על פי החוק הנה עבירה פלילית וגם עוולה אזרחים

  העונש הפלילי על הטרדה מינית הוא מאסר שנתיים ימים. העונש על התנכלות הוא שלוש שנים. מי שגם הטריד וגם התנכל – דינו מאסר ארבע שנים. ההטרדה המינית היא גם עוולה אזרחית, שבגינה ניתן להגיש תביעת נזיקין ולתבוע פיצויים מהמטריד או המתנכל ככל שמדובר במעשה שהוא בבחינת הטרדה מינית כהגדרתה בחוק, כי אז יש לבית הדין לענייני עבודה סמכות לפסוק בגינו, ללא הוכחת נזק, פיצוי עד גובה הסכום המקסימאלי על סך של 120,000 ₪.

  אתי חסיד – מטפלים בהטרדה

  במקרים של הטרדה מינית הכרחי להיוועץ עם עורך דין הטרדה מינית בעבודה. משרדה של עו"ד אתי חסיד עוסק שנים רבות בהיבטים שונים של הטרדה מינית ונותן שירות הן לאנשים פרטיים והן למגזר העסקי ושהן למגזר הציבורי.

  שתף

  לתיאום פגישת ייעוץ ראשונית בתשלום

  מלאו את הפרטים וניצור קשר בהקדם
   מהי הטרדה מינית?

   הטרדה מינית היא התנהגות מילולית או פיזית בעלת אופי מיני שבו אחד הצדדים אינו מסכים לה מרצונו החופשי, כגון: סחיטה בעלת אופי מיני, מעשים מגונים, הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, התייחסויות מיניות חוזרות לאדם, התנהגות מבזה ומשפילה לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.

   האם רומן בעבודה בין עובדת לבין הממונה עליה – מהווה הטרדה מינית?

   הנחת הבסיס היא שקשר מיני בין עובדת לבין הממונה מהווה ניצול יחסי מרות, ונטל ההוכחה עובר לממונה על מנת להוכיח שמדובר במערכת יחסים זוגית אמיתית ולא בניצול יחסי מרות. לפיכך, ככל שמדובר בקשר מיני בלבד ולא במערכת יחסים זוגית אמיתית, ייחשב הדבר הטרדה מינית. הרציונל הוא שהעובדת לא יכולה להתנגד באופן חופשי מחשש שיבולע לה ולכן הסכמתה לקיים את הקשר המיני לאו הסכמה היא. במקרה שמדובר ברומן אמיתי על הממונה להפסיק את יחסי המרות, כלומר לחדול מלהיות הממונה, ולדווח על הקשר.

   מה לעשות אם הוגשה נגדי תלונה על הטרדה מינית בעבודה וזומנתי לבירור בקשר להטרדה מינית?

   רצוי מאוד לקבל ייעוץ משפטי, אם ניתן לפני הזימון לבירור. במהלך הייעוץ ניתן יהיה לברר עד כמה התלונה אכן מהווה הטרדה מינית על פי החוק והאם ניתן להתגונן כנגד התלונה. קיימת אי בהירות רבה בקשר להגדרה של הטרדה מינית. לא כל התנהגות בעל אופי מיני עולה כדי הטרדה מינית. בית המשפט קבע בעבר ש"אוי לנו, אם גבר הרוצה להניח יד על כתפה של אישה כדי לחזר אחריה, יידרש להגיש בקשה בכתב 30 יום מראש". האווירה הציבורית כיום בקשר להטרדה מינית טעונה מאוד ולעתים יש נטייה לייחס הטרדה מינית גם כאשר מדובר בהתנהגויות טבעיות הנעדרות אופי מיני. כך למשל ייצגתי רופא בכיר שנטען כלפיו שהטריד מינית פציינטית במהלך בדיקה הואיל ופתח לה את החזיה בלי רשות. גם אם נניח שהיה על הרופא להתנהג בנימוס ובעדינות ולבקש את רשותה של הפציינטית לפני פתיחת החזייה, לא היה שום דבר מיני במעשה שנעשה לצורך בדיקה רפואית. צריך להבין שתכלית החוק למניעת הטרדה מינית איננה להפוך את היחסים בין המינים לסטריליים גם לא לשמור על המוסר או על הצניעות.

   מה ייחשב ללשון הרע?

   לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע, לשון הרע היא דבר שפרסומו יכול להשפיל אדם, לבזותו, לפגוע בעבודתו, או לפגוע בו בשל מאפיינים שאינם בשליטתו (גזעו, נטייתו המינית, מינו, דתו וכדומה) או בגין התנהגותו.

   מדובר בהגדרה רחבה ביותר. עילת התביעה לפי חוק איסור לשון הרע מתגבשת ברגע שמתקיימים שני תנאים מצטברים: (1) פורסם ביטוי, כמשמעות המונח "פרסום" בסעיף 2 לחוק, כלומר הביטוי הגיע לאדם אחד זולת הנפגע (2) תוכן הביטוי שפורסם עלול לפגוע בשמו הטוב של מי שהביטוי עוסק בו.

   האם אפשר לתבוע על תלונת שווא במשטרה?

   כעיקרון, התשובה היא כן. הכלל הוא שתלונות אשר הוגשו לרשות מוסמכת כמו המשטרה בתום לב יזכו להגנה מפני תביעות לשון הרע בהתאם להגנה שבסעיף 15(8) לחוק איסור לשון הרע.

   בשנים האחרונות, בתי המשפט צמצמו את תחולת הגנת תום הלב ואף עקפו את ההגנה הרחבה שהעניקה בעבר ההלכה למגישי תלונות השווא, בהחילם מבחנים אובייקטיביים בהתאם לנסיבות המקרים הספציפיים. לפיכך, שלא כבעבר, כיום אפשרי לנפגע, במידה והתלונה מתבררת כתלונת סרק, להגיש תביעה משפטית בעילת לשון הרע בגין הפגיעה בשמו הטוב.

   האם ניתן לתבוע מבעל אתר האינטרנט לגלות זהות של משמיץ מתחזה?

   במצב המשפטי הנהוג היום בישראל, עד שיחוקק חוק שיסדיר עניין זה, לא ניתן לחייב בעל אתר לחשוף זהות משמיץ מתחזה. מנהל האתר איננו שקול לעורך אמצעי התקשורת המסורתיים כמשמעותם בחוק איסור לשון הרע, ולכן לא נושא באחריות כך קבע ביהמ"ש העליון, בהעדיפו את ההגנה על הפרטיות על פני שמו הטוב של הנפגע.

   לצערנו, בהעדר כל נורמה מחייבת בעניין, נוצר למעשה מצב של הפקרות מוחלטת שמונעת מהנפגע להיפרע מהפוגע. עם זאת, הנפגע רשאי להיפרע מבעלי האתר, שאחריותו מתגבשת עם קבלת בקשה להסיר את הפרסום.

   דילוג לתוכן