ettihas@gmail.com

הטרדה מינית מכסה קשת רחבה מאוד של התנהגויות, ולכן לא ניתן להגדיר רשימה סגורה של התנהגויות המהוות הטרדה מינית. בהכללה גסה ניתן לומר שכל התנהגות המתייחסת למיניות האדם הנחווית על ידי הצד הנגדי כפולשנית וכבלתי נעימה, תיחשב להטרדה מינית. החיזור אמנם לא פס מהעולם, אך יש לקחת בחשבון שחיזור אגרסיבי שאיננו רצוי על ידי הצד המחוזר יכול בקלות להגיע לכדי הטרדה מינית.

התנהגויות הנחשבות להטרדה מינית 

מה יכול להיחשב כהטרדה מינית בעבודה?

  • כפי שנאמר לעיל, הגדרת הטרדה מינית היא רחבה ביותר, החל מנעיצת מבט או בדיחה גסה ועד למעשים מגונים ואפילו קיום יחסי מין מלאים.
  • נעיצת מבטים חודרניים ואף קריצות, בדיחות גסות, הערות על מיניותו של אדם, ליטופים, נשיקה לא רצויה – כל אלו כאשר הם מתקבלים באי רצון מצד הנפגע מהווים הטרדה מינית.
  • כך הדבר לגבי צפייה בחומר פורנוגרפי בנוכחות עובדת, תליית תמונות פורנוגרפיות ורמיזות מיניות מתפרשות כהטרדה מינית
  • הצעות מיניות נחשבות כהטרדה מינית במקום העבודה, וכל שכן כאשר ההצעה המינית מגיעה ממונה על העובד.
  • ככל שממונה מקיים יחסים מיניים עם עובדת הכפופה לו, קיימת חזקה, כלומר הדבר נתפש כהטרדה מינית תוך של ניצול יחסי מרות. המשפט מניח כי הסכמתה של העובדת אינה הסכמה היא. ועל הממונה מוטל נטל כבד להוכיח שקשריו המיניים עם כפופה לא היו תוך ניצול יחסי מרות.

 

אתי חסיד ושות', משרד עורכי דין

הטרדה מינית בעבודה היא אחד המפגעים החמורים איתם נאלצות נשים רבות להתמודד במקומות עבודה. החוק למניעת הטרדה מינית מטיל אחריות על מקום העבודה, ומחייב מעסיקים לטפל ולמנוע הטרדה מינית בעבודה.

לעורכת דין אתי חסיד עו"ד הטרדה מינית בעבודה ובכלל, ניסיון מקצועי עשיר בייצוג תובעים ואף נתבעים בהטרדה מינית.

קידום אתרים לעורכי דין בניית אתרים

למידע נוסף

054-2345919
ettihas@gmail.com

 אני מעוניין לקבל ניוזלטר עם מידע רלוונטי

Call
Mail