ettihas@gmail.com

יעוץ משפטי וליווי משפטי קבוע למעסיקים בחוקי העבודה

רוב העתירות המוגשות כיום לבתי הדין לעבודה עוסקות בקיפוח זכויות עובדים על ידי מעסיקים שלקו בהבנת חוקי העבודה הנהוגים בישראל. אין ספק שראשם של מעבידים אלו היה טרוד בניהול עסקם ויהיה זה אך מיותר להעמיס עליהם גם את נטל ידיעה והבנת סעיפי החוקים המורכבים של דיני העבודה. לשם כך ישנם עורכי דין.

תיקוני החקיקה האחרונים שנכנסו לתוקף בשנים האחרונות רואים בחומרה רבה מעבידים המקפחים את זכויותיהם של עובדיהם. כל מעסיק חייב להכיר היטב את המסגרות החוקיות להעסקת עובדים ולעמוד בתנאים שנקבעו בחוק, מכיוון שכך, יש חשיבות רבה להיעזר בעורך דין בקיא ומנוסה באמצעות קבלת יעוץ משפטי נקודתי ואפילו ליווי משפטי קבוע.
החקיקה מקנה לעובדים זכויות סוציאליות נוספות מלבד תשלום שכר בגין עבודתם. למשל הזכות לצאת לחופשה שנתית. אורכה של החופשה לה זכאי העובד, משתנה לפי הותק שלו בעבודה והיקף משרתו. זכות סוציאלית חשובה אחרת היא הזכות לדמי הבראה. דמי הבראה הם תשלום המגיע לעובד פעם בשנה למימון נופש כרצונו. מלבד זאת, החל מחודש ינואר 2008 חובתו של כל מעסיק לבטח את כל עובדיו בעלי הוותק של 6 חודשי עבודה בפנסיה חובה. מעסיק אשר אינו מבטח את העובדים בביטוח פנסיוני מסכן עצמו בתביעה כספית מצד העובד ואף בקבלת קנסות אכיפה של משרד התמ"ת.
על המעסיק מוטלות חובות נוספות חלקן מוטלות עליו מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, לפיו על המעסיק לדאוג למניעת הטרדה מינית במקום העבודה. החוק אף אוסר על מעביד לפטר אישה בהיריון או בטיפולי הפרייה אלא אם קיבל היתר ממשרד התמ"ת. מעביד אף אינו רשאי לפטר גבר או אישה במהלך שירותם במילואים.
חשוב לזכור כי בתי הדין לעבודה הוקמו על מנת להגן על זכויותיהם של העובדים ולכן ברוב המקרים שבהם עובדים פונים אל בית הדין לעבודה ידם תהיה על העליונה. תפקידו של עורך הדין הוא לצמצם את אי שביעות הרצון של העובדים כתוצאה מקיפוח זכויותיהם המשפטיות, על ידי הנחייה מושכלת של המעביד בדרך שתביא תועלת הן לעובד והן למעביד.
משרדנו מעניק ליווי משפטי קבוע לחברות ובעלי עסקים המעוניינים בהגנה על זכויות עובדיהם על מנת להימנע מהפרות מיותרות של משפט העבודה.
משרדינו מתמקד בין היתר בפעילות הבאה:

  • ייצוג מעסיקים בבתי הדין לעבודה ובבוררויות וטריבונלים.
  • ליווי במו"מ עסקי (חתימת עסקה וסיום עסקה).
  • ליווי בהליכי פיטורים.
  • ייצוג וליווי באירוע של הטרדה מינית במקום העבודה.
  • ייצוג בהליכי שימוע.
  • ייצוג מעבידים בתמ"ת בהליכים לקבלת היתר לפיטורי עובדת בהיריון או בטיפולי פוריות.
  • כתיבת תקנונים, מסמכי התאגדות, והסכמי עבודה/
  • כתיבה וניסוח של הסכמי העסקה ופרישה.
קידום אתרים לעורכי דין בניית אתרים

למידע נוסף

054-2345919
ettihas@gmail.com

 אני מעוניין לקבל ניוזלטר עם מידע רלוונטי

Call
Mail