ettihas@gmail.com

חרף ממוצע פסיקת פיצויים נמוך, תביעת לשון הרע והוצאת דיבה הוא עדין המנגנון היחיד שיכול לתת סעד למי ששמו הטוב נפגע וכבודו נרמס. חוק איסור לשון הרע הוא חוק מורכב המעמת את הציבור הרחב עם שאלות חוקתיות חשובות ומחדד את המתח שבין חופש הביטוי לבין שמירת כבודו של אדם.
השיח הציבורי והשיח בכלל בישראל מאופיין ברמת אלימות גבוהה ובבוטות קשה. צמיחתן של רשתות חבריות, העמקת הקיטוב החברתי והאידיאולוגי, וכן התגברות המשפוט בתרבות ובשיח; הביאו לעלייה ניכרת בהגשת תביעות דיבה בשנים האחרונות חרף ממוצע פסיקות פיצויים נמוך.
התובע הבודד מונע בעיקר מהרצון העז לתקן את העוול שנעשה לו, ולאו דווקא להתעשר. פגיעה בשמו הטוב של אדם עשויה להיות הרת אסון, יש בה כדי לפגוע במעמדו ובכבודו, להרוס את פרנסתו ואת חייו. אריאל רוניס ששם קץ לחייו לאחר שיימיניג בפייסבוק היא רק דוגמא אחת להשפעה הרסנית שיש לפרסום פוגע. לפיכך תכליתה של תביעה היא קבלת החלטה שיפוטית שתקבע שהפרסום הפוגע מהווה לשון הרע יש בה כדי לתקן את הפגיעה. הפיצוי הכספי במקרה כזה, גם הוא חשוב בהיבט העונשי ובהיבט תיקון הנזק, הוא לא העיקר.
בניגוד לתביעות נזיקיות רגילות בהן הפיצויים נגזרים ביחס ישיר לנזק, הפיצוי הנפסק במשפטי לשון הרע נגזר משכלול לא פשוט של שיקולים שונים, כגון חומרת לשון הרע, תפוצת הפרסום, זהות הנפגע ושמו הטוב, ורשלנותו ותום לבו של המפרסם.
הסיבות לפסיקת פיצויים נמוכה הן מורכבות. מהצד המשפטי ישנם קשיים ראייתיים בהוכחת נזק של נפגע דיבה. כך למשל, תובע שמבקש להוכיח את נזקיו צריך להוכיח זאת באמצעות כל מי שנחשף לפרסום. כאשר מדובר בפרסום בכלי תקשורת המוני מדובר במיליוני אנשים. זו הסיבה שבתי המשפט כמעט ויתרו על הניסיון לפסוק נזקים ספציפיים לתובעים. וזהו הרציונל העומד מאחורי קביעת המנגנון של פיצוי ללא נזק.
לעומת האינטרס הקונקרטי של התובע המבקש להביא את דברו בפני השופט, בית המשפט אמור לאזן בין אינטרסים וערכים חשובים לא פחות משמו הטוב של הנפגע. לאחרונה, אל מול המגמה של פופולריות בהגשת תביעות דיבה הולכת וגוברת גם ביקורת חריפה נגד הגשתן של תביעות לשון הרע אסטרטגיות שתכליתן להשתיק בקורת ולהטיל אימה על נתבעים.
ככלל המשפט הוא כלי מסורבל ומוגבל שעדיף להשתמש בו במקרים קיצוניים. מכיוון שכך על מגישי תביעת דיבה ולשון הרע, ובכללם עורכי הדין העוסקים בתחום, מוטלת אחריות לברור בקפידה את התביעות הראויות להגשה.
עו"ד אתי חסיד עוסקת בלשון הרע

קידום אתרים לעורכי דין בניית אתרים

למידע נוסף

054-2345919
ettihas@gmail.com

 אני מעוניין לקבל ניוזלטר עם מידע רלוונטי

Call
Mail