ettihas@gmail.com

הפרתו של חוק הגנת הפרטיות הינה בעלת היבטים פליליים ואזרחיים גם יחד. דיני הגנת פרטיות מגנים על פרטיותו וצנעתו של אדם. כל אדם זכאי לקיומו של מרחב אישי מוגן מפני כניסת זרים. ואדם זכאי לשלוט בכל מידע פרטי הנוגע לענייניו האישיים וצנעת חייו המתפרסם ברבים. משרד עורכי הדין אתי חסיד, מעניק סיוע משפטי מקצועי בין אם פרטיותכם הופרה ובין אם אתם נאשמים בהפרת פרטיותו של אחר.

מהי פגיעה בפרטיות על פי חוק הגנת פרטיות?

חוק הגנת פרטיות דן באיסור על פגיעה של אדם בפרטיות זולתו ללא הסכמתו. החוק מגדיר פגיעה בפרטיות ומתי קיימת עילת תביעה:

  • בילוש או התחקות אחרי אדם
  • צילום אדם ברשות היחיד
  • האזנת סתר לשיחותיו של אדם
  • פרסום כתבים של אדם ללא רשותו המפורשת
  • שימוש בשמו ותמונתו של אדם למטרות רווח ללא רשותו המפורשת
  • פרסום תמונתו של אדם ברשות הרבים בנסיבות שבהן התמונה עלולה להשפילו או לבזותו
  • הפרה של חובת סודיות שנקבע בחוק ו/או בהסכם מפורש או משתמע
  • שימוש בידיעה על עניינו של אדם והעברה שלה לגורם אחר שלא למטרה לשמה נמסרה
  • פרסום עניין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם

 

אין להשלים עם פגיעה בפרטיות. פרטיות היא זכות יסוד המוגנת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.  ככל ששוקלים לתבוע בגין הפרת הפרטיות חשוב לפנות לעורך דין המתמחה בהגשת תביעות מסוג זה.

עורך דין מומחה בהגנת הפרטיות

בעולם חשוף ומתוקשר, הפרת הפרטיות היא עניין נפוץ. משרדנו בעל ניסיון רב בייצוג תובעים ונתבעים בהקשר של הגנת הפרטיות.

קידום אתרים לעורכי דין בניית אתרים

למידע נוסף

054-2345919
ettihas@gmail.com

 אני מעוניין לקבל ניוזלטר עם מידע רלוונטי

Call
Mail