ettihas@gmail.com

הטרדה מינית במקום העבודה היא תופעה נפוצה שנשים רבות סובלות ממנה. חרף זאת נשים רבות מהססות לפנות לייעוץ משפטי. לעתים מדובר ביחסים שלכאורה התנהלו בהסכמה, למרות פער הגילים ופערי המעמדות. לא פעם הן המעסיק והן העובדת נשואים ובעלי משפחה. והעובדת חוששת לפגוע בבן זוגה ובילדיה. רק בחלוף הזמן ולאחר שהיחסים הסתיימו העובדת תבין שיחסיה עם מעסיקה לא היו בהסכמה אמיתית.  לא פעם לאחר סיום היחסים העובדת תסבול  מהתנכלות, התעמרות והשפלה יומיומית. לעתים העובדת אף תאלץ לסיים את עבודתה תוך איבוד זכויותיה.  חשוב להבהיר שמקרים כאלו מהווים הטרדה מינית וניצול יחסי מרות .ולעובדת יש עילת תביעה טובה. .

ייעוץ במקרה של הטרדה מינית במקום העבודה

ניצול יחסי מרות לצד הטרדה מינית במקום העבודה

רוב ההטרדות המיניות בעבודה אינן מגיעות לכדי מערכת יחסים מינית, ויש מנעד שלם של התנהגויות המהוות הטרדה מינית על פי החוק. החוק הגדיר מה ייחשב כהטרדה מינית בעבודה: 

  • סחיטה באיומים כאשר המעשה הנדרש הוא בעל אופי מיני
  • מעשים מגונים
  • הצעות חוזרת בעלות אופי מיני
  • התיחסויות חוזרות המתמקדות במיניותו של האדם
  • התייחסות מבזה ומשפילה בנוגעת למינו של האדם

 

עורך דין מתמחה בהטרדה מינית. – משרדנו מייצג ברגישות ובמקצועיות עובדות שנחשפו להטרדה מינית בעבודה. לשיטתנו, תביעה בגין הטרדה מינית בעבודה משיבה את כבודה של העובדת ומסייעת לשיקומה הרגשי.

קידום אתרים לעורכי דין בניית אתרים

למידע נוסף

054-2345919
ettihas@gmail.com

 אני מעוניין לקבל ניוזלטר עם מידע רלוונטי

Call
Mail