ettihas@gmail.com

הטרדה מינית במקום העבודה – מה הן האפשרויות העומדות בפנייך

החוק למניעת הטרדה מינית בעבודה מאפשר לעובד שהוטרד מינית במקום עבודתו מספר אפשרויות פעולה : תלונה במקום העבודה, תלונה במשטרה, תביעה לפיצוי כספי. וכן אם המוטרד פוטר על רקע ההטרדה המינית, ניתן  אף להגיש תביעה שתחייב את המעסיק להחזירו לעבודה. המוטרד יכול לפעול בכל אחד מהערוצים באופן אופציונלי, ואף לנקוט בכל הפעולות ביחד. מומלץ מאוד להיוועץ עם עורך דין הטרדה מינית בטרם החלטה באיזה ערוץ פעולה לבחור.

הטרדה מינית בעבודה – הגשת תלונה במקום העבודה

עובד שהוטרד מינית יכול להתלונן בפני הממונה על הטרדות מיניות במקום העבודה. על הממונה לקיים ללא דיחוי בירור יסודי שבסופו יוחלט באם להעמיד את המטריד לדין משמעתי. במהלך הבירור על המעסיק להרחיק את המתלונן מהמטריד וחובתו אף להגן עליו מפני התנכלות כתוצאה מהגשת התלונה. במידה שהמעסיק נכשל בהגנה על העובד המתלונן ואף מתנכל לו, זכותו של העובד להתפטר ובמקרה זה יהיה הוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים, וזאת בגין הרעת תנאים.

זוהי חלופה עדיפה בנסיבות מסוימות, כאשר ההטרדה איננה הטרדה חמורה (למשל הטרדה מילולית) והמתלונן אינו מעוניין לערב את בית המשפט ומעדיף לקיים את הבירור במקום עבודתו, בהנחה שמעסיק יבדוק את תלונתו ללא משוא פנים ובמקצועיות. כאשר בוחרים בחלופה זו חשוב לבדוק את מאזן הכוחות בין המטריד לבין מנהליו.  על המוטרד לשאול את עצמו, האם קיימת אפשרות שהממונים יחפו על המטריד ויבקשו לטאטא את המקרה אל מתחת לשטיח. האם יהיה לממונים אינטרס להותיר את המטריד במשרתו על אף התלונה. במקרים כאלו יהיה עדיף להתלונן במשטרה ואף להגיש תביעה אזרחית הן כנגד המעסיק והן כנגד המטריד.

במידה והוגשה תלונה במקום העבודה, חשוב לתעד כל תכתובת ולשמור על כל המסמכים הנוגעים לעניין.

הטרדה מינית בעבודה - עו"ד אתי חסיד

הגשת תלונה במשטרה

הטרדה מינית הינה עבירה פלילית לפי החוק ועל כן נפגע הטרדה מינית רשאי לפנות למשטרת ולהגיש תלונה. הגשת תלונה היא חיונית ואפילו הכרחית במקרים חמורים של הטרדה מינית ו/או תקיפה מינית. הרשעת נאשם בהטרדה מינית מחזקת את אמינות המתלונן ותקל על תביעת פיצויים בהליך אזרחי. חשוב להבהיר שבמקרים חמורים של אלימות מינית, אי הגשת תלונה במשטרה עשויה לפגוע באמינות המתלונן.

טרם קבלת החלטה על הגשת תלונה במשטרה יש לקחת בחשבון  שמדובר בהליך מורכב וממושך שבמהלכו התיק מתברר ללא מעורבות ישירה של המתלונן. מגיש התלונה ייקרא לתת עדות ולעתים אף יעומת עם המטריד, אך בירור התלונה יעשה בלעדיו. יש לקחת בחשבון, שבמידה ויוחלט להעמיד את המטריד לדין ההליך יכול להימשך שנים. מנגד יתכן שההליך יסתיים באי הרשעת המטריד בגלל קשיי הוכחה ואי עמידה ברף הפלילי.

חרף העובדה שהבירור הפלילי נעשה מחוץ לשליטתו הישירה של המתלונן יש למתלונן זכויות מסוימות שעליו להיות מודע להן. זכותו של המתלונן לקבל מידע לפי חוק זכויות נפגעי עבירה על סטטוס החקירה. זכותו שכל פרט מזהה שלו יישאר חסוי. כמו כן זכותו של המתלונן היחקר על ידי חוקר בן מינו ככל שניתן. זכות נוספת היא שלא להיחקר על עברו המיני  או על תלונות קודמות שהגיש, כמו כן זכותו של המתלונן לעיין בכתב האישום במידה ויוגש. אם הסתיים הליך משפטי במאסרו של הנאשם, למתלונן זכות להביע עמדתו בפני וועדת השחרורים ו/או החנינה.

הגשת תביעה לפיצוי כספי

חלופה נוספת היא הגשת תביעה כנגד המעסיק והמטריד בבית הדין לעבודה. מעסיק חייב ליצור עבור עובדיו סביבה מוגנת מפני הטרדות מיניות ואף לנקוט באמצעים על מנת למנוע מקרים של הטרדה מינית, לרבות תליית תקנון מניעת הטרדה מינית במקום בולט. כמו כן על המעסיק למנות אחראי שישמש כתובת לפניות בנושא הטרדה מינית. המעסיק אחראי למעשים של הטרדה מינית והתנכלות שביצע עובדו ולכן הוא חשוף לתביעה אזרחית אם לא מילא את חובותיו על פיו חוק.

ניתן לתבוע 120,000 ₪ ללא הוכחת נזק, על כל מקרה של הטרדה. כמובן שניתן להוסיף לתביעה רכיבים נוספים בגין נזקים שנגרמו לתובע (כגון, הפסד השתכרות, נזקים נפשיים וכיוצ"ב). על התובע לקחת בחשבון שההליך בבית הדין הינו הליך יקר וממושך שדורש לעתים תעצומות נפש מצדו.  בית המשפט פוסק בד"כ בסכומים נמוכים מהסכום המכסימלי בסך  120,000 ₪. סכום הפיצוי נקבע על פי הנסיבות, וחומרת ההטרדה המינית, האם הייתה מתמשכת או חד פעמית, קיומו של ניצול מרות וכיוצ"ב. למרות שעקרונית על כל אחד ממעשה ההטרדה מינית החוזר על עצמו ניתן לתבוע את מלוא הסכום הסטטוטורי, כלומר מספר ההטרדות כפול 120,000 ₪, הדבר נתון לשיקול דעת בית המשפט. מכפלה כזו נעשית רק בהתאם לחומרת כל אחד מהמעשים

לתבוע השבה לעבודה

עובד שפוטר עקב ההטרדה המינית או עקב התלונה על ההטרדה, רשאי לבקש מבית הדין לעבודה צו מניעה שיחייב את המעסיק להחזירו לעבודה ולמנוע את הפיטורים.

הטרדה מינית במקום בעבודה

 

הטרדה מינית או חיזור

על-פי סעיף 3 לחוק למניעת הטרדה מינית, הטרדה מינית היא כל אחד מהמעשים הבאים: סחיטה באיומים בעלת אופי מיני; מעשים מגונים ; הצעות חוזרות בעלות אופי מיני; התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני; אמירות מבזות ומשפילות בעלות אופי מיני; פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, תוך התמקדות במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום

מאז חקיקתו של החוק למניעת הטרדה מינית ב1998 נשמעות טענות שונות על כך שהחוק פוגע בזרימה החופשית והטבעית של היחסים בין המינים. רבים טוענים שכיום כבר לא ניתן לחזר אחרי אישה מבלי להיות מואשם בהטרדה מינית. 

אך זאת בפירוש איננה מטרת החוק, וכדאי לעשות סדר:

הכלל הוא פשוט:  כאשר אישה אומרת לא – הכוונה היא "לא!"  -אין לכך פרשנות אחרת. התעלמות מסירוב לחיזור או לפנייה בעלת גוון מיני עשויה להיחשב להטרדה מינית.

לכלל זה יש יוצאים מהכלל:  החוק קובע כי בנסיבות מסוימות,  המעשה יהווה הטרדה מינית אסורה אף אם המוטרד/ת לא הראה היעדר עניין, וזאת כשמדובר: במעשה מגונה; בסחיטה באיומים כשהנסחט מתבקש לבצע מעשה מיני; כאשר מדובר בהערה מינית מבזה או משפילה; כשהמוטרד הינו קטין או חסר ישע, כאשר המטריד מבצע את ההטרדה תוך שימוש ביחסי תלות או מרות; וכאשר המטריד מבצע את ההטרדה תוך שימוש ביחסי מרות בעבודה, בטיפול או בלימודים.

בתי המשפט הרחיבו את האמור בחוק וקבעו  עקרונות המסייעים להבחין בין הטרדה מינית לבין חיזור לגיטימי:

בהיעדר הנסיבות שפורטו בחוק (כלומר יחסי מרות, טיפול או לימודים וכו'), וכאשר המוטרדת לא הביע חוסר עניין, הנחת המוצא היא כי מדובר ביחסים הנובעים מרצונם החופשי של הצדדים. כלומר, כדי לקבוע שמדובר בהטרדה מינית צריך  הבעה גלויה וברורה של אי רצון בהמשך ההתקרבות.

על התנהגותו או מילותיו של המוטרד-המחוזר לא להותיר ספק סביר בנוגע להתנגדותו ולאי רצונו להתייחסויות המיניות.

בעניין זה חשוב לציין שתחושה סובייקטיבית של המוטרדת לא מספיק צריך ביטוי חיצוני לתחושה. מנגד גם אם מטריד לא התכוון להטריד, ואף האמין שהתנהגותו אינה מהווה הטרדה מינית והיא מתקבלת בהסכמה על ידי הצד השני – לא תכריע את הכף לזכותו.

צירוף של התייחסויות חוזרות לנשים שונות, אפילו אם כל אחת מהן אינה בעלו גוון מיני חד משמעי – ייחשב לשיטה של הטרדה מינית.

 

הטרדה מינית בעבודה : ליווי וייעוץ מקצועי

הוטרדת מינית בכלל או במקום עבודתך. עורכת הדין אתי חסיד תעניק לך ייעוץ משפטי על מנת לבחון את האפשרויות העומדות בפניך.

 

קידום אתרים לעורכי דין בניית אתרים

למידע נוסף

054-2345919
ettihas@gmail.com

 אני מעוניין לקבל ניוזלטר עם מידע רלוונטי

Call
Mail