ettihas@gmail.com

דיני עבודה:

סע"ש 36973-11-13 רבקה רוזנבאום נגד דובק בע"מ

משרדנו ייצג את התובעת

התובעת פוטרה מדובק בגיל 65 בנימוק שניתן לפטר נשים החל מגיל 62 הואיל ובגיל זה הן זכאיות לפנסיה. לטענת דובק העובדה שעובדת זכאית לפנסיה מקנה לה יתרון על פני עובדים אחרים. כך גם נטען שהיותו של בעלה פנסיונר של חברת החשמל מעיד כי מצבה הכלכלי שפיר.

מנגד טענת התובעת שכפיית אישה לפרוש בגיל המוקדם לגיל הפרישה הסטטוטורי (67) פירושה אפליה לרעה על בסיס מגדרי ואפליה מחמת גיל.

בית הדין האזור לעבודה קיבל את כל טענות התובעת וקבע כי פיטוריה של התובעת מהווה אפליה מחמת גיל ומגדר ומהווה הפרה של חוק השוויון. כמו כן ציין בית הדין כי התפיסה שהתובעת יכולה להסתמך כלכלית על הכנסות בעלה, היא תפיסה שוביניסטית ואנכרוניסטית ומן הראוי שתעבור מן העולם. עוד קבע בית הדין כי הליך השימוע שנעשה לתובעת היא פגום מהיסוד באשר הוכח כי ההחלטה לפטרה הייתה מעשה עשוי עוד בטרם החלה ישיבת השימוע.

בית הדין פסק לתובעת פיצוי בשל אובדן הכנסה עד למועד פרישתה בגיל 67 סך של 122,500 ₪ ופיצויים נוספים בסך 153,165 ₪ סה"כ פיצויים בסך של 275,665 ₪ 

 

סע"ש 38470-07-15 אורנה אביקזר נגד פרוטומד ואח'

משרדנו ייצג את התובעת

התובעת שמשה כמנכ"לית החברה ופוטרה שלא כדין בזמן היריון, ללא שימוע וללא תשלום 6 חודשי הודעה מוקדמת בהתאם לחוזה העסקתה והכל תוך הכפשתה וביזוייה. הנתבעים הגישו נגד התובעת תביעה שכנגד בטענה שמעלה באמון החברה והוציאה מהחברה כספים שלא כדין.

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קיבל את כל טענות התביעה ודחה כליל את התביעה שכנגד. לתובעת נפסקו 161,191 ₪ בגין הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורין שלא כדין, פיצויי פיטורין בתוספת פיצוי הלנה, פידיון ימי חופשה ולשון הרע.

 

הטרדה מינית

סע"ש 55972-06-15 אלמונית נגד פלוני (בדלתיים סגורות)

משרדנו ייצג את הנתבע

נגד הנתבע, איש עסקים כבן 65 הוגשה תביעה בגין הטרדה מינית על ידי עובדת צעירה שפוטרה מהחברה שבבעלותו. לדבריה כשנה לפני שפוטרה התובע טפח על ישבנה במהלך אירוע בו השתתפו וזאת תוך שהוא מציין: "נראית טוב מחוץ לעבודה."

בית הדין האזורי לעבודה מפי כבוד השופטת שרון אלקיים קבע שמדובר בתובעת בלתי מהימנה ולא אמינה שלא עמדה בנטל ההוכחה ודחה את תביעתה על כל חלקיה ואף הטיל עליה הוצאות משפט. 

 

לשון הרע – תלונת שווא 

תמ"ש 11397-02-17 ר.ס ואי. ב.א. נגד ה.ש (דלתיים סגורות)

משרדנו ייצג את התובעים

התובעים אם ובנה, הגישו תביעת לשון הרע נגד אחי אבי המשפחה המנוח שהתלונן במשטרה שהתובעים התעללו באחיו (אבי המשפחה), הפקירו אותו ואף רצחו אותו בדם קר. לאחר חקירה בחשד לרצח נסגר התיק בחוסר אשמה. 

עמדתנו הייתה כי במקרה הזה לא מוקנית לנתבע ההגנה שבחוק בנוגע להגשת תלונה במשטרה, היות שתלונתו איננה מבוססת על תשתית עובדתית כלשהי וכל כולה מבוססת על גוזמאות וסיפורי בדים חסרי בסיס ונעדרי כל סבירות, ומכיוון שכך מדובר בתלונה הנעדרת תום לב. 

בית המשפט קיבל את כל טענותנו, פסק 165,000 ₪ לטובת התובעים וקבע כי "הנתבע לא דבק באמת, לא בחל בגוזמאות ואף בשקרים בוטים לא בחל", ואשר על כן לא זכאי להגנת תום הלב. 

קידום אתרים לעורכי דין בניית אתרים

למידע נוסף

054-2345919
ettihas@gmail.com

 אני מעוניין לקבל ניוזלטר עם מידע רלוונטי

Call
Mail