ettihas@gmail.com

התנהגות פוסט טראומטית של קורבנות תקיפה מינית, אפרופו מייקל ג'קסון

צפיתי בחלחלה בסרט התיעודי 'לעזוב את נוורלאנד'. וויד רובסון וג'יימס סייפצ'אק היו בני שבע ושמונה כאשר מייקל ג'קסון סימא את עיני בני משפחותיהם באמצעות עושרו ותהילתו, במטרה לתקוף אותם מינית. בין ג'קסון ובין המשפחות ובעיקר בינו לבין אמותיהם, נוצרו בדרך של הונאה מתוחכמת יחסי אמון בלתי מסויגים, שסללו את הדרך לתקיפות המיניות המפלצתיות שנמשכו שנים רבות.
רובסון וסייפצ'אק מספקים באופן לא מתלהם ובטון ניטרלי תיאורים גרפיים של המעשים המיניים שביצע בהם ג'קסון. כך למשל רובסון מתאר בקול יבש כיצד ג'קסין בן ה-33 נהג להחדיר לפיו את אבר מינו הבוגר בהיותו רק בן שבע. 
האופן המנותק והכנוע של השעבוד למעשי האינוס הזכיר לי קורבנות תוקפנות מינית אותם אני מייצגת. בדומה לקורבנות אחרים, המנגנון ההישרדותי מתגייס כדי להעלים את הפגיעה ולנרמל אותה. הצופה מתקשה להבין את הקורבנות שגם בבגרותם ממשיכים להגן על הטורף המיני ולשקר עבורו ובכך מאפשרים לו להמשיך לבצע את זממו גם בילדים אחרים. אך הקונפליקטים הפנימיים המייסרים את רובסון וסייפצ'אק מאפיינים קורבנות מהסוג הזה
בספרה 'מתוך טראומה והחלמה' כותבת ג'ודית לואיס הרמן כי האירועים נרשמים בתודעה, אבל הם מנותקים ממשמעויותיהם הרגילות. השינויים התפיסתיים האלה מלווים בהרגשת אדישות, ריחוק רגשי וויתור על כל יוזמה ומאבק. הרמן מכנה את מצב התודעה הזה כאחד מחסדיו הקטנים של הטבע, המגן מפני כאב קשה מנשוא. 
הרמן מדגישה כי מצבי התודעה המנותקים ניכרים בוויתור על פעולה רצונית, בהשעיית היוזמה והשיפוט הביקורתי, בריחוק סובייקטיבי או שלווה, בשינויים בתחושה, הכוללים קהות חושים ואנלגזיה (אל-כאב) ובעיוות המציאות, ובכללו נתק מן העצמי, ניתוק מן המציאות ושינוי בתחושת הזמן.
אך צמצום החיים בניסיון ליצור הרגשה של ביטחון ולמשול בפחד המחלחל הם הרסניים ומובילים לתהום שחורה ובסופו של דבר לפיכחון מר, בדיוק כפי שקרה לקורבנותיו של ג'קסון.
זהו סרט אימה על מנגנוני הגנה נפשיים שקורסים וחושפים שבר שאין ממנו תקומה. זהו בעיקר סרט על שעבוד למטרותיה של מפלצת טורפנית שהשיגה את מבוקשה באמצעות שליטה על המנגנונים הפסיכולוגים של קורבנותיה. במקרה הזה הקורבנות היו גם הורי הילדים שבתוך התהליך איבדו את האינסטינקטים ההוריים וכשלו במתן הגנה הורית לילדיהם.

קידום אתרים לעורכי דין בניית אתרים

למידע נוסף

054-2345919
ettihas@gmail.com

 אני מעוניין לקבל ניוזלטר עם מידע רלוונטי

Call
Mail