ettihas@gmail.com

 לשון הרע באינטרנט

האינטרנט יצר מהפכה כלל עולמית בכל מה שקשור לזרימת המידע בעולם המודרני. רשת האינטרנט, שלא בדומה לכלי התקשורת הממסדיים, פתחה פתח רחב לפני היחיד לקחת חלק בשיח הציבורי באופן חופשי ובכך להשפיע על סביבתו.

השיח על גבי פלטפורמות שונות באינטרנט הוא מידי, חופשי, זמין לכולם, נטול גבולות ובמיוחד, לא עובר צנזורה או עריכה. ואולם חגיגת חופש הביטוי נעצרת בחופש שלוקחים לעצמם יחידים או גופים לפרסם לשון הרע באינטרנט, לעתים בזהות בדויה או בחסות האנונימיות שמאפשרת הרשת.

פרסום לשון הרע באינטרנט תחת זהות בדויה

אכן, סוד הקסם של הפורמים השונים הוא האנונימיות המאפיינת אותם. הבעיה מתעוררת שהאנונימיות מנוצלת לפרסם הודעות כזב או הודעות פוגעניות.

חשיפת שמות גולשים באינטרנט מהווה היום נקודת חולשה בפסיקה. הואיל ובתי המשפט חסמו כל אפשרות להגיש תביעת לשון כנגד גולשים המסתתרים מאחורי כינויים או זהות אנונימית. על פי הפסיקה, רק במצב בו לשון הרע מהווה עבירה במישור הפלילי (סעיף 6 לחוק איסור לשון הרע) ניתן להוציא צו שפוטי לחשיפת פרטי המפרסם. באופן אבסורדי הועדפה הפרטיות של המפרסם על פני שמו הטוב של הנפגע.

בנסיבות אלה, למעשה נפגע מפרסום לשון הרע אינו יכול להיפרע מן הפוגע המסתתר מאחורי זהות בדויה. אך הנפגע רשאי להיפרע מבעלי האתר על גביו פרסם הפרסום הפוגע. הפרקטיקה הנהוגה ביחס למנהלי אתר היא לשלוח אליהם  "הודעה והסרה": המתרה בהם שתוטל עליהם אחריות באם לא יסירו את הפרסום הפוגע. עם זאת יש לשים לב לפסיקה לפיה מנהל האתר איננו שקל לעורך אמצעי תקשורת כמשמעותו בחוק איסור לשון הרע, ולכן לא נושא באחריות.

טיהור שמכם

במידה ופרסמו נגדכם דברים באינטרנט אשר עולים לדעתכם כדי לשון הרע, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בלשון הרע על מנת שיפנה למנהלי האתר בו הופיע הפרסום ולבקשו להסירו. אם הפרסום לא הוסר ע"י בעלי האתר או מנהל הפורום תוך זמן סביר, ניתן להגיש בקשה לביהמ"ש לצו עשה שיצווה על האתר להוריד את הפרסום. ככל שלא יעשו כן ניתן להגיש נגד האתר תביעה לפיצוי בשל פרסום לשון הרע..

משרדה של עורכת הדין אתי חסיד מתמחה בניהול תביעות לשון הרע בכל הערכאות. למשרד ניסיון רב וידע מקצועי רחב בכל מה שנוגע ללשון הרע בכלל וללשון הרע באינטרנט בפרט.

עורך דין לשון הרע אתי חסיד

לשון הרע באינטרנט פסיקה

ככל שמדובר בדיני לשון הרע באינטרנט הפסיקה עדין בחיתוליה ועדין היא מתחבטת בנוגע לעוצמת השוט. אך בשום אופן אין להקל ראש בפרסומים אלו.

אבל אין לטעות, הבלותי ושטחי ככל שיהיה השיח האינטרנטי בכלל ובפייסבוק בפרט, פגיעתו של פרסום משמיץ בפייסבוק הוא ככל פרסום אחר. לא ניתן להסיר אחריות ממפרסמים השוטחים את הגיגיהם הסתמיים או את מר ליבם הזועם על קירות הפייסבוק שלהם, וזאת בעוד הם משחירים את פניהם של אחרים. ככל שמדובר בדיני לשון הרע באינטרנט הפסיקה עדין בחיתוליה ועדין היא מתחבטת בנוגע לעוצמת השוט. אך בשום אופן אין להקל ראש בכך.

משרד עורכי דין לשון הרע – אתי חסיד

בעלי פרופילים בפייסבוק שוגים לעתים  קרובות כאשר הם סוברים  שהקיר שלהם הוא חלקתם הפרטית ולכן הם יכולים לומר את אשר עם ליבם ולכבד את קהלם מנחת לשונם כאילו הם מצויים בין כתלי ביתם. אז זהו שלא. כאשר אדם מקים עמוד בפייסבוק הוא עושה 'פרסום' לכל דבר וענין. ומכיוון שכך הוא עשוי לחוב על פי דיני לשון הרע ודיני הפרת הפרטיות,  וחייב להיזהר בכבודם ובפרטיותם של אנשים.

בגדרה של  "לשון הרע" נכנס כל דבר שפרסומו עלול  להשפיל אדם בעיני הבריות, או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם,  לפגוע במשרתו, בעסקו, במשלח-ידו או במקצועו. כמו כן לבזות אדם בשל גזעו מוצאו, דתו , מינו, מקום מגוריו, או נטייתו המינית.

פרסום דברים פוגעניים הנכנסים להגדרה הזו, די לו בכך שהוא עשוי להגיע לאזני אדם נוסף זולת הנפגע. פרסום בפייסבוק הוא פרסום ברבים. גם אם למפרסם יש שני חברים בלבד, מדובר בפרסום על פי חוק איסור לשון הרע.

מבחינת לשון הרע יש לקחת בחשבון שגם אם בעל הקיר  מגביל את יכולת הצפייה והפעילות רק למספר מצומצם של חברים עדין תתקיים חבות.  מבחינת החוק, אין זה משנה מי נחשף לפרסום, גם אם רק 'החברים הקרובים' ייחשפו להשמצה, הרי שמתקיים יסוד הפרסום. כמו כן לא משנה כמה חברים יש למפרסם, מבחינת התקיימות העילה אין הבדל אם  מאה אלף אנשים נחשפו לפרסום בנוסף לנפגע או רק אדם אחד.  מספיק שהנפגע  יוכיח שההשמצה פורסמה על פלטפורמה פומבית כלשהי, במקרה זה פייסבוק, כדי שהמפרסם יחויב בתשלום פיצוי על פי החוק.

שלא כמו בפרסומים אחרים באינטרנט, פרסום מכפיש בפייסבוק מזוהה עם בעל הפרופיל, לפיכך המפרסם צפוי להיתבע ולהיות מחויב בתשלום פיצויים גבוה.  התשלום, אגב, הוא ביחס ישיר לתפוצת הפרסום. ויש לקחת בחשבון שתפוצת הפייסבוק עשויה להיות גבוהה ביותר; סטטוס מקרי עשוי לזכות באלפי שיתופים ולייקים, וזאת על ידי  גולשים שאינם בהכרח חבריו של בעל הפרופיל.

הפסיקה הישראלית עדין מתקשה 'לעכל' את הפרסומים בפייסבוק ככלי תקשורת רגיל. עד היום ניתנו מספר מצומצם של פסקי דין, חלקם מחמירים חלקם פחות. נביא כאן שני פסקי דין המשקפים תפישות עולם מנוגדות של בית המשפט;

בפרשה הראשונה, שנדונה בבית המשפט לענייני משפחה  בבאר-שבע, תבעה אישה את מי שהיה בעלה בגין ביטויי גנאי מעליבים שרשם על קיר הפייסבוק שלה. בית המשפט ראה בחומרה רבה את הדברים שנכתבו, וייחס משקל רב לעובדה שהפרסום נעשה באופן שחשף את הדברים מיידית למספר רב של משתמשים. בנסיבות אלה, בית המשפט חייב את המפרסם בפיצוי בסך 25 אלף שקל ועוד 12 אלף שקל שכר-טרחת עורכי דין.

"מאפייניה של הרשת החברתית מאפשרים לאדם לשבת בביתו, להעלות עמדותיו והגיגיו על הכתב ובלחיצת מקש, שבריר שניה, להפכם לנחלת הכלל." נכתב בפסק הדין. השופטת ראתה לנכון להחמיר עם התובע רק היות שדברי ההשמצה הקשים והירודים פורסמו בפייסבוק.  ואכן  בסיומו של פסק הדין יוצאת השופטת  בקריאה נרגשת  ויוצאת דופן ומזהירה:  "הפייסבוק" יכול להיות אמצעי קטלני של ממש, ….נורות האזהרה דולקות וכעת יש לחדול את התופעה. אין זה ה"פייסבוק" שאשם, כשם שאקדח אינו יורה אלא אם יורים בו."

גישה מתונה יותר הציג בית המשפט המחוזי בירושלים. על פי גישת המחוזי הבעת דעות באמצעות הפייסבוק מהווה כלי להעברת תוכן דיגיטלי שלעתים נבלע בהמון המידע המופיע על המסך ובהרף עין נשכח ונעלם. על פי גישה זו פרסומים אלו מאופיינים בשטחיות ודברי הבל ואשר על כן אין לקחת אותם ברצינות רבה מידי.  תוך שיש להדגיש כי לא כל פרסום מגונה מהווה לשון הרע והחלת דיני לשון הרע מחייבת זהירות רבה והתאמות ליתר כלי התקשורת.

 

משרד עורכי דין אתי חסיד – תביעות לשון הרע

משרדנו מתמחה בתביעות דיבה לשון הרע ובתביעות לפי חוק הגנת הפרטיות

כבוד האדם ושמו הטוב חשובים לעתים לאדם כחיים עצמם.

למשרדנו מומחיות רבה בתחום דיני התקשורת (טלוויזיה וקולנוע), הבידור, זכויות יוצרים ולשון הרע. המשרד מעניק יעוץ לרשויות ציבוריות, לחברות הפקה וליחידים בתחומי הרגולציה והמכרזים.
לעו"ד חסיד התמחות ייחודית בניהול הליכים ותביעות משפטיות שעילתם לשון הרע (הוצאת דיבה). משרדה מייצג הן תובעים והן נתבעים. למשרד הישגים מוכחים הן במניעת הפרסום במקרים של טרם פרסום, ובהשגת פיצויים הולמים לנפגע במקרים שהפרסום הפוגע כבר ארע.
עוה"ד חסיד ייצגה רשימה ארוכה של אנשי ציבור וידוענים בתביעות לשון הרע ובמאבקים לטיהור שמם. רוב רובם של מאבקים אלו התנהלו מול תאגידי תקשורת ענקיים כמו ידיעות אחרונות, הארץ, חברות החדשות בערוץ 2 ובערוץ 10, גלובס, וזכייניות הערוצים המסחריים.

בשנים האחרונות זוכות תביעות לשון הרע לפופולריות רבה. יש לכך סיבות רבות  והמרכזית שבהן היא כמובן זרימת מידע באופן חופשי ללא סייגים וללא עכבות באינטרנט.

המדיום המקוון הפך לפלטפורמה זמינה עבור כל אחד היכול להציג את מרכולתו ואף לחשוף מידע אודות אחרים. אך ריבוי הפרסומים הוא לא רק באינטרנט. אנשים עדין מפרסמים פרסומים מכפישים בדרכים שהיו שגורות מאז ומעולם, וזאת באמצעות דיבור סתם בין אדם לחברו או באמצעות כתיבת מכתבים או כתיבת דוא"לים, או באמצעות העיתונות הכתובה, או כלי התקשורת האלקטרוניים, או גם באמצעות כתיבת יצירות המבוססות על דמויות קיימות המתוארות באופן שיש בו כדי לבזותן ו/או להשפילן. כל אלו ועוד, מהוות עילות להגשת תביעת דיבה, במידה והם עומדים במספר מבחנים כפי שיתוארו להלן.

מבחן כפול :

על פי החוק על מנת להגיש תביעת לשון הרע יש לעמוד בשני תנאים מצטברים (כלומר שני התנאים גם יחד צריכים להתקיים):

  1. פרסום – שעונה על אחד מסוגי הפרסום שבסעיף 2 (א) לחוק : כתב, בעל פה, ובין בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחר. כמו כן מספיק שהפרסום הגיע לאדם נוסף זולת הנמען.
  2. לשון הרע– המבחן הוא אובייקטיבי לפי האדם הסביר – האם האמור בפרסום יש בו כדי להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצד הבריות (סעיף 1 לחוק). רגשותיו של הנפגע הספציפי אינן רלוונטיים, המבחן הוא אובייקטיבי, ולכן גם אין זה משנה בשלב זה, אם הפרסום פגע בפועל או אם נגרם נזק כלשהו לנפגע. אם באותן נסיבות קונקרטיות האדם הסביר היה נפגע יחוייב הנתבע בפיצויים ללא הוכחת נזק כפי שהחוק קובע עד לתקרת 50,000 ₪ .במקרים בהם ניתן להוכיח כוונה לפגוע ניתן לפסוק כפל פיצוי ללא הוכחת נזק כלומר 100,000 ₪

אך יש לזכור קיומה של עילה אינה אומרת בהכרח שהתובע יצליח בתביעתו. תביעות לשון הרע הן תביעות מורכבות, יתכן שעל אף קיומה של עילה, לנתבע עומדת אחת מטענות ההגנה שבחוק. עורך דין מומחה בחוק איסור לשון הרע, יבחן האם ישנה אפשרות שהנתבע יטען לאחת מטענות ההגנה ובכך יסכל את התביעה.

כאמור, יתכן שעל אף שהפרסום מהווה לשון הרע המחוקק בחר לפטור את המפרסם מאחריות, מאחר והעדיף את חופש הביטוי על זכותו של האדם להגן שמו הטוב. במצבים אלו העדיף המחוקק לתת במה לביטויים מהסוג שעשויים לפגוע בשמו של אדם ולא לפגוע בחופש הביטוי. אלו הם מקרים שבהם לשון הרע מותר. במצב זה נתבע עשוי להצליח להוכיח כי עומדת לו אחת מהגנות החוק וכי מדובר בפרסום מותר.

עורך דין מיומן הבקיא בתביעות לשון הרע, אשר משקלל את נתוני התביעה צריך לבחון האם יש אפשרות שהנתבע יטען לזכותו את אחת מההגנות שבחוק: אמת בפרסום, תום לב, או פרסום מותר, וכן אם העלאת הגנות הללו מוצדקות ויכולות להועיל לנתבע.

 

קידום אתרים לעורכי דין בניית אתרים

למידע נוסף

054-2345919
ettihas@gmail.com

 אני מעוניין לקבל ניוזלטר עם מידע רלוונטי

Call
Mail