ettihas@gmail.com

לשון הרע כהגדרתה בחוק היא דבר שפרסומו עשוי להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם; לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו; לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו; לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו או נטייתו המינית (סעף 1 לחוק איסור לשון הרע)

חוק איסור לשון הרע. החוק קובע כי פרסום לשון הרע עשוי להוות עוולה אזרחית בנזיקין ואף להתגבש לכדי עבירה פלילית.

חוק איסור לשון הרע מאזן בין שתי זכויות יסוד על חוקתיות, הזכות לשם טוב מצד אחד וחופש הביטוי מצד שני. על פי המשפט הישראלי, לא מדובר בזכויות אבסולוטיות אלא בזכויות יחסיות בלבד.  הגבלת הביטוי על ידי קביעתו כלשון הרע עשוי להוות פגיעה בעקרון חופש הביטוי.  מהבחינה הזו מדובר בשתי זכויות המתגוששות ביניהן.

חוק איסור לשון הרע מגלם את האיזון בין שתי הזכויות. כך למשל העניק החוק הגנת תום לב לפרסומים המותרים  בהתאם לנסיבותיהם, על אף שהם עשויים להוות לשון הרע. כאשר בית המשפט בוחן את הביטוי המהווה לשון הוא עורך איזון בין שתי הזכויות בהתאם לנסיבות המקרה הקונקרטי העומד לפניו.

משרד אתי חסיד, עורכי דין

משרדנו עוסק שנים רבות  בייצוג תובעים ונתבעים בלשון הרע . בין לקוחותינו חברות, ידוענים ואנשי ציבור. אנו מעניקים יחס אישי לכל לקוח, מעטפת משפטית מלאה וייעוץ משפטי מן השורה הראשונה.

קידום אתרים לעורכי דין בניית אתרים

למידע נוסף

054-2345919
ettihas@gmail.com

 אני מעוניין לקבל ניוזלטר עם מידע רלוונטי

Call
Mail