ettihas@gmail.com
 • האם פנייה  "מנומסת", לקשר מיני, כמו: "אני רוצה שתהיי חברה שלי" מהווה הטרדה מינית.


בית הדין לעבודה קבע כי בנסיבות מסוימות זוהי הטרדה מינית ברף הנמוך. תלוי ברקע התרבותי והמגזרי אליו משתייכים הצדדים, עד כמה היה עקשני החיזור, ועד כמה ניתן לפרש את האמירה להצעה מינית.

 

 • המנהל מציע הצעות מינית חוזרות ונשנות מבלי שזוכה לסירוב מובהק

 יותר מהצעה אחת מהמנהל לכפופה אליו תיחשב הטרדה מינית. כאשר העובדת אינה מגיבה ואינה מסרבת באופן תקיף, עדין מדובר בהטרדה מינית.

 

 • מה קורה כאשר העובדת נענית להצעה המינית של מנהלה
  במקרה כזה יבדק האם מדובר בניצול יחסי מרות בעבודה. בית הדין יבדוק עד כמה פעלה העובדת מתוך רצון חופשי. האם היענותה נעשתה היות שחששה שמא יבולע לה אם לא תיעתר.

 

 • התנהגות הפכפכה של העובדת, תחילה נעתרת ואחר כך מסרבת
  סירוב גם אחרי היעתרות אם אינו מפסיק את פניותיו של המנהל להמשך הקשר – יהווה הטרדה מינית.

 

 • מה יחשב להצעות חוזרות – האם הצעות חוזרות ונשנות במהלך אירוע אחד מהווה הטרדה מינית.

אלמנט החזרה הקבוע בחוק חל גם על מספר הצעות או התייחסויות המתרחשות באירוע אחד. לפיכך אם במהלך מסיבה שמתרחשת במקום העבודה מציע הבוס מספר הצעות מינית לעובדת, הרי מדובר בהצעות או התייחסויות חוזרות.

 

 • התייחסויות המתמקדות במיניות האדם אסורות

דוגמאות להתייחסויות מיניות:  'למה את כועסת בטח את במחזור'  או "יש לך שדיים יפות" וכיוצ"ב, במידה והתייחסויות אלה חוזרות על עצמן יותר מפעם אחת, הן מהוותה הטרדה מינית בעבודה. כאשר אמירות אלו מגיעות מעמית לעבודה על המוטרדת להבהיר את סלידתה במפורש מההתייחסות המינית.

 • המנהל או העובד צופה בחומר פורנוגראפי ו/או מתבדח באופן מיני בנוכחות העובדת

החוק גם מתייחס למצבים בהם ההתייחסות המינית איננה ישירה כלפי העובדת. במצב דברים זזה של צפייה בחומר פורנוגרפי, תליית תמונות פורנוגרפיות או  גם התבדחות מינית בנוכחות העובדת נוצרת סביבה עויינת ומתנכלת, וההלכה ראתה בזה "הטרדה מינית".

 • קריצות, שירבוב שפתיים, נעיצת מבטים חודרניים

ללא ספק מדובר בהטרדה מינית שאיננה מילולית וביצירת סביבה עויינת  המקשה על נשים לתפקד, ומבחינות רבות מדובר בהטרדה מינית אך יש קושי רב בהתמודדות משפטית עם תלונה על הטרדה מסוג זה.

קידום אתרים לעורכי דין בניית אתרים

למידע נוסף

054-2345919
ettihas@gmail.com

 אני מעוניין לקבל ניוזלטר עם מידע רלוונטי

Call
Mail