ettihas@gmail.com

החוק למניעת הטרדה מינית – מה השתנה מאז חקיקתו

החוק למניעת הטרדה מינית שנחקק ב-1998 שינה את הכללים אבל רוב האנשים לא מבינים מה השתנה. 
החוק, למעשה עיגן בתודעה הציבורית, נורמה שהייתה אמורה להיות ברורה לכל בר דעת, והיא, שכאשר אישה (או גבר) מביעה חוסר הסכמה למעשה או להתייחסות המינית – אין לכך פרשנות משנית. כלומר שאישה אומרת שהיא אינה מעוניינת אז החיזור או ההתייחסות או המעשה המיני צריכים להפסק לאלתר. ובמלים פשוטות לא הוא לא. הסירוב, אגב, צריך להיות מפורש, וברור. תחושה לא נוחה, פקפוק פנימי שאין להם ביטוי חיצוני, לא מספיקים. 

החוק החריג את החובה לסרב במפורש ביחסים שיש בהם מרות, שאז ההנחה היא שבגלל הנסיבות של יחסי המרות "המוטרד" יתקשה לסרב בגלוי. ההלכה המשפטית אף הגדילה לעשות וקבעה חזקה שאם מתקיימת מערכת יחסים מינית עם בעל מרות (מנהל, מטפל, רב, מורה וכד') , גם אם בהסכמה וגם אם ביוזמת הכפוף, מדובר למעשה בהטרדה מינית והנטל עובר אל "המטריד" להוכיח שלא היה בכך ניצול יחסי מרות. עד כאן הכול טוב ויפה. אני מסייגת ומבהירה שאני מתייחסת כאן אך ורק ליחסים בין שני אנשים בוגרים.

אלא שלא מעט פעמים, ואני נתקלת בזה יותר ויותר, ושלא יגידו לי שזה זניח. נשים (בד"כ מדובר בנשים אך לא רק) מנצלות את הסלידה הציבורית המוצדקת מהטרדות מיניות כדי "להלביש" טענת הטרדה מינית, על כל הרעות החולות המתרחשות במהלך יחסים עם פרטנר מיני. לפעמים הטענות המועלות מגיעות לכדי פוריטניות מוסרנית מקוממת.

כך למשל, אישה בוגרת שקיימה יחסים מיניים עם גבר בהסכמה שנים רבות, מתעוררת יום אחד, לפעמים אחרי שנים, ומתבאסת על עצמה. זה קורה הרבה – יכול להיות שבדיעבד היא מבינה שהגבר הזה שהיא שכבה אתו הוא אדם נורא, היא לא מבינה מה היא עשתה אתו, למה בזבזה את זמנה על מערכת יחסים שלא היטיבה אתה, היא אפילו מתביישת בעצמה, מלקה את עצמה על כך ששיתפה פעולה עם כל מיני מעשיים מיניים – האישה הזו שעוברת תהליכים עם עצמה, חשה הצפה, היא כועסת, היא פגועה. הכול מובן. זה הזמן לבחון את עצמה ולהבין מה היה התפקיד שלה בכל העסק המלוכלך הזה. הבנה עמוקה תימנע ממנה להיכנס למערכת יחסים דומה בעתיד. אבל, כל זה רבותי, לא הופך את מערכת היחסים שהשאירה טעם רע, לתקיפה מינית.

החוק למניעת הטרדה מינית לא עוסק באופיים של אנשים או בטיבם. החוק לא מתעניין בתחושות סובייקטיביות או בתהליכים נפשיים של מי שטוען להטרדה מינית- הפרמטרים לבחינה של מעשה כתקיפה מינית הם אובייקטיביים והשאלה הראשונה שישאל בית משפט, אם המקרה יגיע אליו, תהיה, האם מדובר במערכת יחסים בהסכמה בין שני בוגרים, כן או לא. ככל שהייתה הסכמה לא מדובר בהטרדה מינית.

קידום אתרים לעורכי דין בניית אתרים

למידע נוסף

054-2345919
ettihas@gmail.com

 אני מעוניין לקבל ניוזלטר עם מידע רלוונטי

Call
Mail