ettihas@gmail.com

הטרדה מינית היא עבירת מינית חמורה והיא עשויה להטביע על הנילון אות קלון שקשה עד בלתי אפשרי למחות. מכיוון שכך חשוב עד למאוד להתייעץ עם עורך דין מיד עם היוודע דבר הגשת התלונה.

על אף שרוב התלונות בגין הטרדה מינית מבוססות ואמיתיות, חלק מהתלונות המוגשות בגין הטרדה מינית הן תלונות שווא הטרדה מינית. קיימים מקרים, אם כי מעטים , בהם המתלוננת מבקשת לבוא חשבון עם מעסיקה בגלל סיבות אחרות לגמרי. כך למשל כאשר המתלוננת פוטרה מעבודתה ועתה היא מבקשת להיפרע ממעבידה. הוכחת תלונת שווא היא בדרך כלל מורכבת ומסובכת והיא דורשת התערבות של עורכי דין מיד עם הגשת התלונה על ההטרדה מינית.

במקרים רבים, תלונות המוגשות על הטרדה המינית מבוססות על מקרים ברף המאוד נמוך של הגדרת הטרדה מינית. כך למשל כאשר מדובר במעשה קל ערך שפורש לא נכון, או מעשה קל ערך שנעשה בהיסח הדעת מבלי שהנילון היה מודע כלל לאפשרות שהמעשה ייתפש בעיני המתלוננת כהטרדה מינית. 

יש לקחת בחשבון שבכל הקשור להטרדה מינית המתרחשת תוך כדי יחסי עבודה, הגנתו של הנילון היא חלשה יותר. כך למשל, לא נדרש מהמתלוננת להביא לידי ביטוי מילולי את רתיעתה מפניותיו של הנילון. לפיכך לא מוטל עליה הנטל להוכיח כי התנגדה למעשיו של הנילון. זאת ועוד, היות שבית הדין לענייני עבודה רואה בחומרה רבה הטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה הוא יטה לקבל את גרסתה של המתלוננת, במיוחד כאשר הדבר נעשה בתוך יחסי מרות.

היוועצות מהירה ומידית עם עורך דין הטרדה מינית במקום העבודה נדרשת גם ואולי בעיקר, על מנת לנקוט באמצעים כדי שהמעשה המיוחס לנילון לא יפורסם ברבים, וההליך  ינוהל בדיסקרטיות מלאה. הדבר החשוב מכל הוא שעורך הדין אף יכול לבוא בדברים עם המתלוננת ו/או עם בא כוחה על מנת להגיע להסדר שיסיים את הפרשה במהירות ויחייב את המתלוננת לסודיות מרבית גם בעתיד.

אלו הן רק חלק מהסיבות שבגינן היוועצות עם עורך דין היא קריטית בכל שלבי בירור ההטרדה ובמיוחד בשלב הראשוני ביותר.

משרדנו ייצג בעבר מספר לא מבוטל של נילונים. לאחרונה ייצג המשרד עובד בכיר אשר נהג בפתיחות חברית כלפי עובדיו הכפופים לו, וכך. בעקבות סכסוך עבודה שפרץ בינו לבין שתיים מעובדותיו, הן הגישו נגדו תלונה על הטרדה מינית מילולית. לאחר בירור משמעתי ממושך שבמהלכו יוצג הנילון על ידי משרדנו, נקבע כי לא הייתה במעשיו הטרדה מינית.

לנוכח האמור המלצתנו האחת ויחידה היא להיוועץ במהירות עם עורך דין ולהימנע מניסיון  להידבר לבד עם המתלוננת או עם באי כוחה.

 

משרדנו אף מייצג בהתצלחה  הן תובעים והן נתבעים בתביעת לשון הרע ובהליכים הקודמים להגשת תביעה. משרדנו מעניק שירות אישי, דיסקרטי ומקצועי.

קידום אתרים לעורכי דין בניית אתרים

למידע נוסף

054-2345919
ettihas@gmail.com

 אני מעוניין לקבל ניוזלטר עם מידע רלוונטי

Call
Mail