ettihas@gmail.com

התפתחות אמצעי התקשורת והטכנולוגיה הקלה על אפשרות הפגיעה בשם הטוב של אדם יחיד או של תאגיד. למעשה כל אדם שיש לו גישה לאינטרנט יכול להוציא דיבתו של אדם אחר בהינף נקישה על המקש. גם תהודת הדיבה מתרחבת באמצעות מנועי החיפוש, כל אדם שמקיש את שם הנפגע בגוגל נחשף לדיבה ולהכפשה שהופצה במרחבי הסייבר. האנונימיות, וחוסר הזיהוי הופכים את האינטרנט  לזירת הכפשות ושיסוי בהיקפים יומיומיים.

במקביל התחזקה המודעות לזכותו היסודית של אדם לשמו הטוב, ובהתאם לכך רבות התביעות המוגשות כיום בעילת לשון הרע.

טיפול משפטי במקרים של הפכשה העולה עדי לשון הרע מחייבת ייצוג של עו"ד לשון הרע הבקיא בחוק ומעודכן בפסיקת בתי המשפט.

משרד עו"ד לשון הרע

משרד עו"ד אתי חסיד ושות' – משרד עו"ד לשון הרע

כמובן שפרסום לשון הרע אינו מתרחש רק ברשתות החברתיות. למעשה הוצאת דיבה או הפצת לשון הרע מתרחשת בכל מצב של אינטראקציה בין אנשים. ובכלל זה גם בכלי התקשורת המסורתיים כגון  על גבי העיתון ובשידורי הרדיו והטלוויזיה.  

מה מוגדר בחוק כפרסום לשון הרע ?

  • דבר אשר פרסומו עשוי להשפיל אדם ולהפכו למטרה לשנאה, בוז או לעג.
  • דבר אשר פרסומו עשוי לבזות אדם בשל מעשים\ תכונות והתנהגויות המיוחסות אליו.
  • דבר אשר פרסומו עשוי לפגוע במשרתו של מושא הפרסום, בין אם מדובר במשרה ציבורית או משרה אחרת הכוללת את מקצועו, עסקו ומשלח ידו.

חשוב לדעת: למרות שבחוק למניעת לשון הרע אין התייחסות לפרסום לשון הרע בפייסבוק וברשתות החברתיות, בתי המשפט החילו את החוק על פרסום לשון הרע גם באמצעות הרשתות החברתיות.

משרד עו"ד אתי חסיד מתמחה בייצוג תובעים ונתבעים בנושא לשון הרע והוצאת דיבה. 

פיצוי כספי על פרסום לשון הרע

הנפגע מלשון הרע יכול להגיש תביעה אזרחית עד לגובה של 140,000 ש"ח ללא הוכחת נזק על כל פרסום מכפיש. ובמקרה שניתן להוכיח נזק כספי ניתן לתבוע סכום בלתי מוגבל (בהתאם לנזק המוכח).  

קידום אתרים לעורכי דין בניית אתרים

למידע נוסף

054-2345919
ettihas@gmail.com

 אני מעוניין לקבל ניוזלטר עם מידע רלוונטי

Call
Mail