ettihas@gmail.com

פרסום לשון הרע ברשתות החברתיות תחת זהות בדויה

אכן, סוד הקסם של הפורמים השונים הוא האנונימיות המאפיינת אותם. הבעיה מתעוררת שהאנונימיות מנוצלת לפרסם הודעות כזב או הודעות פוגעניות.

חשיפת שמות גולשים באינטרנט מהווה היום נקודת חולשה בפסיקה. הואיל ובתי המשפט חסמו כל אפשרות להגיש תביעת לשון כנגד גולשים המסתתרים מאחורי כינויים או זהות אנונימית. על פי הפסיקה, רק במצב בו לשון הרע מהווה עבירה במישור הפלילי (סעיף 6 לחוק איסור לשון הרע) ניתן להוציא צו שפוטי לחשיפת פרטי המפרסם. באופן אבסורדי הועדפה הפרטיות של המפרסם על פני שמו הטוב של הנפגע.

בנסיבות אלה, למעשה נפגע מפרסום לשון הרע אינו יכול להיפרע מן הפוגע המסתתר מאחורי זהות בדויה. אך הנפגע רשאי להיפרע מבעלי האתר על גביו פרסם הפרסום הפוגע. הפרקטיקה הנהוגה ביחס למנהלי אתר היא לשלוח אליהם  "הודעה והסרה": המתרה בהם שתוטל עליהם אחריות באם לא יסירו את הפרסום הפוגע. עם זאת יש לשים לב לפסיקה לפיה מנהל האתר איננו שקול לעורך אמצעי תקשורת כמשמעותו בחוק איסור לשון הרע, ולכן לא נושא באחריות.

טיהור שמכם

במידה ופרסמו נגדכם דברים באינטרנט אשר עולים לדעתכם כדי לשון הרע, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בלשון הרע על מנת שיפנה למנהלי האתר בו הופיע הפרסום ולבקשו להסירו. אם הפרסום לא הוסר ע"י בעלי האתר או מנהל הפורום תוך זמן סביר, ניתן להגיש בקשה לביהמ"ש לצו עשה שיצווה על האתר להוריד את הפרסום. ככל שלא יעשו כן ניתן להגיש נגד האתר תביעה לפיצוי בשל פרסום לשון הרע..

משרדה של עורכת הדין אתי חסיד מתמחה בניהול תביעות לשון הרע בכל הערכאות. למשרד ניסיון רב וידע מקצועי רחב בכל מה שנוגע ללשון הרע בכלל וללשון הרע באינטרנט בפרט.

קידום אתרים לעורכי דין בניית אתרים

למידע נוסף

054-2345919
ettihas@gmail.com

 אני מעוניין לקבל ניוזלטר עם מידע רלוונטי

Call
Mail