ettihas@gmail.com

אחת האפשרויות המשפטיות העומדות למוטרדת מינית היא הגשת תביעה כספית. למעשה זוהי האפשרות  העדיפה לרבות מהמוטרדות מינית, וזאת כפי שהסברתי במאמר נפרד.

עם הגשת התביעה הכספית אין חובה להגיש תלונה במשטרה. כמו כן ניתן להגיש תביעה הן נגד המטריד והן נגד מקום העבודה, ככל שהמעסיק לא קיים את חובותיו בחוק.

בתביעה על הטרדה מינית במקום העבודה ניתן לזכות בפיצוי מירבי ללא הוכחת נזק בסך של 120,000 ₪ . צריך לקחת בחשבון שבית המשפט פוסק רק לעתים נדירות את הסכום המירבי. בית הדין בוחן את נסיבות ההטרדה המינית, כך נבחנים: פערי הכוחות בין המוטרדת למטריד, חומרת ההטרדה המינית, האם התקיימו יחסי מרות, האם מדובר בהטרדה מינית חד פעמית או חוזרת. כמו כן בית הדין בוחן האם מדובר בהטרדה מינית שהייתה כרוכה במגע פיזי או הטרדה מינית בהתנהגות לרבות מילולית.

בנוסף לפיצוי ללא הוכחת נזק, התובעת אף רשאית לתבוע בגין נזקיה בפועל בשל ההטרדה המינית וזאת ללא הגבלת סכום. כך למשל ניתן לתבוע עבור הוצאות לטיפול נפשי, כאב ונזק נפשי וכיוצ"ב.

בפסק דין מאוקטובר 2010 קבע בית הדין הארצי לעבודה כי ניתן לפסוק פיצוי סכום מירבי על כל מעשה הטרדה מינית במקום העבודה, וזאת בהתאם לשיקול דעתו של בית הדין ובהתאם לנסיבותיה של ההטרדה המינית. פסק דין זה פתח את הפתח לקבלת פיצוי ללא הוכחת נזק עבור כל פעם שהתרחשה הטרדה מינית בעבודה. מכיוון שכך, תיאורטית, סכום הפיצוי יכול להיות גבוה ביותר.

יש לשים לב, שבאותו פסק דין אף  נקבע כי במקרים מסוימים בית הדין יראה התייחסויות מיניות חוזרות אף יותר משתיים כאילו מדובר במעשה אחד.

 

משרדה של עורכת הדין אתי חסיד ניסיון רב בייצוג תובעים ונתבעים בגין הטרדה מינית בעבודה. המשרד מעניק שירות אישי, דיסקרטי ומקצועי. 

קידום אתרים לעורכי דין בניית אתרים

למידע נוסף

054-2345919
ettihas@gmail.com

 אני מעוניין לקבל ניוזלטר עם מידע רלוונטי

Call
Mail