לתיאום פגישת ייעוץ ראשונית בתשלום

מלאו את הפרטים וניצור קשר בהקדם
  דיני עבודה

  דיני עבודה, מה הם?

  משפט העבודה עוסק בהסדרתם המשפטית של יחסי העבודה בין העובד למעבידו. בין היתר מסדירים דיני העבודה את זכויותיהם וחובותיהם של עובדים ומעבידים, ובפרט מעניקים הגנה לעובד על פי החוק, צווי ההרחבה והסכמי העבודה.

  בבסיס  כל יחסי עבודה קיים חוזה שביסודו הוא מסדיר יחסי שליטה וכפיפות, דהיינו  מבהיר שלמעביד סמכות לנהל את מפעלו, ועל  העובד לציית להוראותיו של המעביד.  כמו כן, החוזה מהווה התחייבות של העובד  לעבוד ושל המעסיק  לשלם שכר בגין עבודה זו.

  בנוסף, חלות על העובד והמעביד הוראותיהם של חוקי המגן והוראותיהם של צווי הרחבה והסכמים קיבוציים רלוונטיים  למגזרים אליהם הם שייכים.

  ארגון העבודה הבינלאומי אימץ ב-1944 באמצעות הצהרת פילדלפיה את העיקרון לפיו כוח העבודה של העובד איננו  מצרך אלא מימוש יצירתי של יכולתו של העובד ולכן חלק מאישיותו, לפיכך הגנה על העובד מהווה הגנה על כבודו כאדם. התערבות החקיקה לטובת העובד נדרשת על מנת לאזן את פער הכוחות הטבוע שבין העובד לבין המעביד.

  דוגמא מובהקת לכך כמובן היא חוקי המגן באמצעותם נכפה על כלל המעבידים במשק סטנדרט מינימלי של תנאי העסקה המשקפים את האיזון הנכון בין זכויות הקניין של המעסיק לבין זכויות העובד, וזאת כפי שהחברה תופסת. בין היתר מוסדרים בחוקי המגן אורך יום העבודה ושבוע העבודה, הגנת השכר, זכות לחופשה, לדמי מחלה ולשכר מינימום, גיל עבודה מינימלי ועוד.

  מחוץ לחוקי המגן קיימים אמצעים  וכלים נוספים שנועדו לסייע לעובד לעמוד על זכויותיו, וגם הם מוכרים במשפט העבודה: הסכמים קיבוציים, זכות השביתה, חופש ההתאגדות וכיוצ"ב

  תחום משפט העבודה בישראל מתייחד בקיומה של מערכת בתי משפט מקצועית לתחום זה – בתי הדין לעבודה.

  כמובן שמשפט העבודה  הוא ענף בתוך ענפי המשפט האחרים. הוראות משפט העבודה הן הוראות משלימות או הוראות חלופיות להוראות ענפי המשפט הכלליים. חתימת חוזה עבודה תקפה כל עוד לא מתחייב אחרת מחוקי המגן . דיני החוזים הכלליים נסוגים בפני דיני העבודה. כך גם במישור של יחסים קיבוציים.

  משרדנו מעניק יעוץ משפטי מקיף והגנה רחבה הן לזכויות עובדים והן לזכויות מעבידים.

  שתף

  לתיאום פגישת ייעוץ ראשונית בתשלום

  מלאו את הפרטים וניצור קשר בהקדם
   דילוג לתוכן