לתיאום פגישת ייעוץ ראשונית בתשלום

מלאו את הפרטים וניצור קשר בהקדם
  מה לעשות אם הוגשה נגדך תלונה על הטרדה מינית?

  הטרדה מינית היא עבירת מינית חמורה והיא עשויה להטביע על הנילון אות קלון שקשה עד בלתי אפשרי למחות. מכיוון שכך חשוב עד למאוד להתייעץ עם עורך דין מיד עם היוודע דבר הגשת התלונה.

  על אף שרוב התלונות בגין הטרדה מינית מבוססות ואמיתיות, חלק מהתלונות המוגשות בגין הטרדה מינית הן תלונות שווא הטרדה מינית. קיימים מקרים, אם כי מעטים , בהם המתלוננת מבקשת לבוא חשבון עם מעסיקה בגלל סיבות אחרות לגמרי. כך למשל כאשר המתלוננת פוטרה מעבודתה ועתה היא מבקשת להיפרע ממעבידה. הוכחת תלונת שווא היא בדרך כלל מורכבת ומסובכת והיא דורשת התערבות של עורכי דין מיד עם הגשת התלונה על ההטרדה מינית.

  במקרים רבים, תלונות המוגשות על הטרדה המינית מבוססות על מקרים ברף המאוד נמוך של הגדרת הטרדה מינית. כך למשל כאשר מדובר במעשה קל ערך שפורש לא נכון, או מעשה קל ערך שנעשה בהיסח הדעת מבלי שהנילון היה מודע כלל לאפשרות שהמעשה ייתפש בעיני המתלוננת כהטרדה מינית.

  יש לקחת בחשבון שבכל הקשור להטרדה מינית המתרחשת תוך כדי יחסי עבודה, הגנתו של הנילון היא חלשה יותר. כך למשל, לא נדרש מהמתלוננת להביא לידי ביטוי מילולי את רתיעתה מפניותיו של הנילון. לפיכך, לא מוטל עליה הנטל להוכיח כי התנגדה למעשיו של הנילון. זאת ועוד, היות שבית הדין לענייני עבודה רואה בחומרה רבה הטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה הוא יטה לקבל את גרסתה של המתלוננת, במיוחד כאשר הדבר נעשה בתוך יחסי מרות.

  היוועצות מהירה ומידית עם עורך דין הטרדה מינית במקום העבודה נדרשת גם ואולי בעיקר, על מנת לנקוט באמצעים כדי שהמעשה המיוחס לנילון לא יפורסם ברבים, וההליך ינוהל בדיסקרטיות מלאה. הדבר החשוב מכל הוא שעורך הדין אף יכול לבוא בדברים עם המתלוננת ו/או עם בא כוחה על מנת להגיע להסדר שיסיים את הפרשה במהירות ויחייב את המתלוננת לסודיות מרבית גם בעתיד.

  אלו הן רק חלק מהסיבות שבגינן היוועצות עם עורך דין היא קריטית בכל שלבי בירור ההטרדה ובמיוחד בשלב הראשוני ביותר.

  משרדנו ייצג בעבר מספר לא מבוטל של נילונים. לאחרונה, ייצג המשרד עובד בכיר אשר נהג בפתיחות חברית כלפי עובדיו הכפופים לו, וכך. בעקבות סכסוך עבודה שפרץ בינו לבין שתיים מעובדותיו, הן הגישו נגדו תלונה על הטרדה מינית מילולית. לאחר בירור משמעתי ממושך שבמהלכו יוצג הנילון על ידי משרדנו, נקבע כי לא הייתה במעשיו הטרדה מינית.

  לנוכח האמור המלצתנו האחת ויחידה היא להיוועץ במהירות עם עורך דין ולהימנע מניסיון  להידבר לבד עם המתלוננת או עם באי כוחה.

   משרדנו אף מייצג בהתצלחה הן תובעים והן נתבעים בתביעת לשון הרע ובהליכים הקודמים להגשת תביעה. משרדנו מעניק שירות אישי, דיסקרטי ומקצועי.

  שתף

  לתיאום פגישת ייעוץ ראשונית בתשלום

  מלאו את הפרטים וניצור קשר בהקדם
   מהי הטרדה מינית?

   הטרדה מינית היא התנהגות מילולית או פיזית בעלת אופי מיני שבו אחד הצדדים אינו מסכים לה מרצונו החופשי, כגון: סחיטה בעלת אופי מיני, מעשים מגונים, הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, התייחסויות מיניות חוזרות לאדם, התנהגות מבזה ומשפילה לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.

   האם רומן בעבודה בין עובדת לבין הממונה עליה – מהווה הטרדה מינית?

   הנחת הבסיס היא שקשר מיני בין עובדת לבין הממונה מהווה ניצול יחסי מרות, ונטל ההוכחה עובר לממונה על מנת להוכיח שמדובר במערכת יחסים זוגית אמיתית ולא בניצול יחסי מרות. לפיכך, ככל שמדובר בקשר מיני בלבד ולא במערכת יחסים זוגית אמיתית, ייחשב הדבר הטרדה מינית. הרציונל הוא שהעובדת לא יכולה להתנגד באופן חופשי מחשש שיבולע לה ולכן הסכמתה לקיים את הקשר המיני לאו הסכמה היא. במקרה שמדובר ברומן אמיתי על הממונה להפסיק את יחסי המרות, כלומר לחדול מלהיות הממונה, ולדווח על הקשר.

   מה לעשות אם הוגשה נגדי תלונה על הטרדה מינית בעבודה וזומנתי לבירור בקשר להטרדה מינית?

   רצוי מאוד לקבל ייעוץ משפטי, אם ניתן לפני הזימון לבירור. במהלך הייעוץ ניתן יהיה לברר עד כמה התלונה אכן מהווה הטרדה מינית על פי החוק והאם ניתן להתגונן כנגד התלונה. קיימת אי בהירות רבה בקשר להגדרה של הטרדה מינית. לא כל התנהגות בעל אופי מיני עולה כדי הטרדה מינית. בית המשפט קבע בעבר ש"אוי לנו, אם גבר הרוצה להניח יד על כתפה של אישה כדי לחזר אחריה, יידרש להגיש בקשה בכתב 30 יום מראש". האווירה הציבורית כיום בקשר להטרדה מינית טעונה מאוד ולעתים יש נטייה לייחס הטרדה מינית גם כאשר מדובר בהתנהגויות טבעיות הנעדרות אופי מיני. כך למשל ייצגתי רופא בכיר שנטען כלפיו שהטריד מינית פציינטית במהלך בדיקה הואיל ופתח לה את החזיה בלי רשות. גם אם נניח שהיה על הרופא להתנהג בנימוס ובעדינות ולבקש את רשותה של הפציינטית לפני פתיחת החזייה, לא היה שום דבר מיני במעשה שנעשה לצורך בדיקה רפואית. צריך להבין שתכלית החוק למניעת הטרדה מינית איננה להפוך את היחסים בין המינים לסטריליים גם לא לשמור על המוסר או על הצניעות.

   מה ייחשב ללשון הרע?

   לפי סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע, לשון הרע היא דבר שפרסומו יכול להשפיל אדם, לבזותו, לפגוע בעבודתו, או לפגוע בו בשל מאפיינים שאינם בשליטתו (גזעו, נטייתו המינית, מינו, דתו וכדומה) או בגין התנהגותו.

   מדובר בהגדרה רחבה ביותר. עילת התביעה לפי חוק איסור לשון הרע מתגבשת ברגע שמתקיימים שני תנאים מצטברים: (1) פורסם ביטוי, כמשמעות המונח "פרסום" בסעיף 2 לחוק, כלומר הביטוי הגיע לאדם אחד זולת הנפגע (2) תוכן הביטוי שפורסם עלול לפגוע בשמו הטוב של מי שהביטוי עוסק בו.

   האם אפשר לתבוע על תלונת שווא במשטרה?

   כעיקרון, התשובה היא כן. הכלל הוא שתלונות אשר הוגשו לרשות מוסמכת כמו המשטרה בתום לב יזכו להגנה מפני תביעות לשון הרע בהתאם להגנה שבסעיף 15(8) לחוק איסור לשון הרע.

   בשנים האחרונות, בתי המשפט צמצמו את תחולת הגנת תום הלב ואף עקפו את ההגנה הרחבה שהעניקה בעבר ההלכה למגישי תלונות השווא, בהחילם מבחנים אובייקטיביים בהתאם לנסיבות המקרים הספציפיים. לפיכך, שלא כבעבר, כיום אפשרי לנפגע, במידה והתלונה מתבררת כתלונת סרק, להגיש תביעה משפטית בעילת לשון הרע בגין הפגיעה בשמו הטוב.

   האם ניתן לתבוע מבעל אתר האינטרנט לגלות זהות של משמיץ מתחזה?

   במצב המשפטי הנהוג היום בישראל, עד שיחוקק חוק שיסדיר עניין זה, לא ניתן לחייב בעל אתר לחשוף זהות משמיץ מתחזה. מנהל האתר איננו שקול לעורך אמצעי התקשורת המסורתיים כמשמעותם בחוק איסור לשון הרע, ולכן לא נושא באחריות כך קבע ביהמ"ש העליון, בהעדיפו את ההגנה על הפרטיות על פני שמו הטוב של הנפגע.

   לצערנו, בהעדר כל נורמה מחייבת בעניין, נוצר למעשה מצב של הפקרות מוחלטת שמונעת מהנפגע להיפרע מהפוגע. עם זאת, הנפגע רשאי להיפרע מבעלי האתר, שאחריותו מתגבשת עם קבלת בקשה להסיר את הפרסום.

   דילוג לתוכן